• Pristatėme Naują planą Lietuvai

  Su kolegomis ir grupe nepriklausomų ekspertų parengėme ir pristatėme ambicingą ekonominį planą Lietuvai.

 • Gimė dukra Gabrielė Marija

 • Apsigyniau magistro laipsnį

  Vytauto Didžiojo universitete, Baltijos vadybos institute (BMI), apgyniau magistrinį darbą „Nacionalinės valiutos stabilumas valiutų krizių kontekste: Lietuvos atvejis".

 • Tapau Lietuvos Respublikos ūkio ministru

  Per patį ekonominės krizės įkarštį mano iniciatyva Ūkio ministerija ėmėsi įgyvendinti ekonomikos skatinimo planą. Valstybė per įvairiomis priemonėmis pagelbėjo daugiau nei 18 000 Lietuvos įmonių, jose išsaugota daugiau nei 40 000 darbo vietų. Dėl šio plano sėkmės Lietuvos ekonomika smuko mažiausiai ir išėjo iš krizės žymiai greičiau nei kitų Baltijos šalių.

 • Prisijungiau prie TS-LKD

  Tapau garbingos ir brandžios bendruomenės, kuriai atstovauju ir šiandien, dalimi. Po kelių metų, buvau išrinktas į Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos tarybą, o vėliau tapau ir prezidiumo nariu.

 • Gimė sūnus Daumantas

 • Vedžiau žmoną Dalią

 • Apgyniau bakalauro laipsnį

  Vilniaus Pedagoginiame Universitete įgijau Bendrojo lavinimo mokyklos istorijos politologijos ir visuomenės mokslo mokytojo kvalifikaciją.

 • Pradėjau veikti versle

  Dirbau įvairiose gamybos ir prekybos įmonėse. Iš arti mačiau kaip gimsta, keičiasi ir stiprėja Lietuvos verslas.

 • Baigiau aukštąją mokyklą

  Kauno politechnikume (dabar KTU) įgijau radioinžinieriaus specialybę.

 • Įsijungiau į kovą už Lietuvos laisvę

  Su draugais piketavome prie sovietų karinių bazių, rinkome karinius bilietus ir siuntėme juos į Maskvą, kvietėme jaunimą netarnauti okupanto kariuomenėje.

 • Gimiau Jonavoje

  Laisvos ir stiprios Lietuvos troškimas lydėjo mano šeimą dar nuo 1918 m., kuomet savanoriu tapo mano senelis Viktoras. Kelios mūsų šeimos kartos augo puoselėdamos supratimą, kad visa ko pagrindu gyvenime yra Dievas, Šeima ir Tėvynė. Taip buvau auklėjamas ir aš.