Priimtas Astravo įstatymas

Seimas kaip reta vieningai priėmė įstatymą, kuriuo bus užkirstas kelias Astravo AE gaminamai elektrai patekti į Lietuvą, naudotis šalies jungtimis ir Kruonio HAE. Kadangi Baltarusijai pačiai tiek elektros energijos, kiek bus pagaminama Astrave, nereikia, o antrasis elektrinės reaktorius yra statomas tik eksportui, po šio įstatymo priėmimo išauga tikimybė, jog antrojo reaktoriaus statybos bus įšaldytos ir jis iš viso nebus pastatytas. Panašų pavyzdį jau turime Kaliningrado srityje.

Balandžio 20 d. priimtas įstatymas atveria kelia imtis tolesnių veiksmų. Lietuvos Respublikos Vyriausybė per tris mėnesius turi įvertinti Astravo AE atitikimą branduolinės saugos konvecijų reikalvimams ir pateikti Seimui sprendimą pripažinti šią elektrinę nesaugia. Labai tikiuosi, kad tai įvyks dar šios Seimo sesijos metu.

Seimui pripažinus Astravo AE nesaugia, Litgrid per tris mėnesius turės paruošti techninių priemonių planą, kad elektra iš Astravo nepatektų į Lietuvą. Tikiuosi, kad profesionaliai dirbantis perdavimo tinklų operatorius šį darbą padarys greitai, efektyviai ir tiksliai.